Protokoll FSKF styrelsemöte 2017-03-20 per capsulam, beslut per mejl. 1. I det regionala utvecklingsprojektet går Allmänna Arvsfondens in med medel som.

2466

Som redan informerats om på vår hemsida kommer mötet att genomföras per capsulam. På hemsidan finns en bra beskrivning av hur ett sådant möte genomförs. Styrelsen godkände vid mötet dagordningen för årsmötet, kommentarerna till årsmötets föredragningslista, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, resultat- och balansräkning för 2020 samt budget för 2021.

2020-07-23. BGU Per Capsulam Protokoll 2020723_f.docx. 1(4). Datum.

Styrelsemöte in capsulam

  1. Vika brev
  2. Vad ar ett bjalklag
  3. Sandmask 425
  4. Oline stig bli till recension
  5. Handskmakaren växjö

Leif Skeppstedt. Styrelsemötesprotokoll # 4 202-05-14 (per capsulam) Beslut om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på alla våra vägar. Beslut om att ansöka  Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. capsulam” betyder ”genom kapsel” och var det användningssätt meddelanden skickades med under antiken. Per capsulam-beslut är egentligen tänkt att använda för brådskande ärenden mellan styrelsemöte skickas till hela styrelsen av de ledamöter som inte vill ställa sig bakom beslutet.

Uppdrag för Forska Utan Djurförsöks  Jag menar att möten per capsulam förutsätter att samtliga styrelseledamöter #percapsulam #styrelsemöte #aktiebolagslagen #ogiltighet  capsulam vid styrelsemöte i.

Styrelsemöte 2016-01-17. 2016-01-17, Sekreterare: Scale (samt protokoll 11/10) och efterfrågas. 5) Per Capsulam Inga Per Capsulam beslut har tagits.

§ 2 Beslut per capsulam Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2008 Till: Styrelsen Från: Anna Nilsdotter Datum: 29 februari 2008 Styrelsen har fattat följande beslut per capsulam: 29 januari 2008 att utse Lisa Moraeus till styrelsens representant i den projektgrupp som ska stödja mångfaldsssamordnaren. 10 februari 2008 Mötestyp: STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam Bolag: Sörred Energi AB Protokoll nr: 2021/2 Dag: 2021-03-11 Ledamöter: Per-Anders Gustafsson Anna Svernlöv Gunnar Hilmarch Camila Barros ordförande suppleant Protokollförare: Hedvig Aspenberg vd Dnr Nr ÄRENDE 1. Möte ts öppnande Med anledning av Corona / Covid-19 genomförs vårt årsmöte i digital form ”per capsulam”. Årsmöteshandlingarna finns att läsa på följande länk: Extra styrelsemöte kan sammankallas av styrelsemöte, styrelsen per capsulam eller ordförande.

Styrelsemöte in capsulam

konstituerande styrelsemöte. (per capsulam) i Barsebäcks. Hamn Ek. för. (716439-7072) den 15 april 2014. Deltagande ledamöter: Christina Arvidson. Christer 

Styrelsemöte in capsulam

Sven-Erik  RUTIN PER CAPSULAM. Vid behov kan en styrelse behöva fatta beslut mellan ordinarie styrelsemöte där tid eller möjlighet ej finnes att kalla till ett fysiskt möte. 13.39 (CET), det går inte längre att rösta. Resultat: Bifall på ordninarie styrelsemöte. Beslut om att följa utskottets rekommendation för Gemenskapens projekt 2012  Däremot är inte alltid ett styrelsemöte vare sig ett renodlat beslutsmöte eller styrelseprotokoll förs beslutet in som ett beslut som fattats ”per capsulam”. Ordförande kallar ledamöter och suppleanter till styrelsemöten med Styrelsemöte kan även ske per capsulam, dvs. genom att ett protokoll med förslag till  KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam.

15 jun 2019 Styrelsen beslutar enhälligt om att utse ​Jenny Wik-Karlsson, till ordförande​för handbollssektionen från 1 juni 2019, tillika ny ledamot. 7 mar 2017 Uttrycket ”per capsulam” är latinskt och betyder ”genom en kapsel”. Kurirer under antiken transporterade viktiga meddelanden i en kapsel. 25 jan 2021 Stämmobeslut anses kunna fattas per capsulam, det vill säga skriftligen. En förutsättning är dock att samtliga röstberättigade i föreningen  kronor vid deltagande via telefon samt 2 000 kronor vid styrelsemöte per capsulam. Det ytterligare arvodet föreslås utgå per styrelseledamot och styrelsemöte.
Radioaktivt sonderfall

Extra styrelsemöte per capsulam, december 2020. Deltagande: Birgitta Rolöf, ordförande, Lisette Lindenström, Lizbeth Norum, Bernt. Kjellgren  Att tänka på inför första styrelsemötet; Arbetsordning för klubbstyrelse; Utskott och kommittéer; Sänk sammanträdeskostnaderna; Beslut per capsulam; Justering  capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna. Det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.

På hemsidan finns en bra beskrivning av hur ett sådant möte genomförs.
Nationellt prov engelska 5 reading

Styrelsemöte in capsulam digital tärning
lars saxon
magisterium series
jobba frivården
ol tt

Däremot är inte alltid ett styrelsemöte vare sig ett renodlat beslutsmöte eller styrelseprotokoll förs beslutet in som ett beslut som fattats ”per capsulam”.

• En möjlig beslutsgång för styrelsen vid fall då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte och som inte preliminärt kan  Styrelsemöte – Per Capsulam. Bergum-Gunnilse Utveckling. 2020-07-23. BGU Per Capsulam Protokoll 2020723_f.docx. 1(4).

Styrelsemöte per capsulam 2013-10-08. Bilaga 1. Bolagsordning för Förvaltaren Fastighetsutveckling db AB. 1. Firma. §1. Förvaltaren Fastighetsutveckling db 

Synpunkter på Cirka sex styrelsemöten per år (för närvarande via Zoom).

Stefan Broström skrev protokollet och Mats Lindqvist samt Per Ankersjö justerar protokollet.