og betænkning 1525 om Konkurskarantæne. Lars Lindencrone Petersen var 1990-94 dommer i Københavns Byret, 1994-98 i Sø- og Handelsretten og 1998- 2007 

1775

Lovforslaget bygger på Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne. Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter: – Fysiske personer, der inden for det seneste år før fristdagen formelt eller reelt har været medlem af

Konkurskarantæne Betænkning nr. 1525 Publikationen kan bestilles via Betænkning om konkurskarantæne I dag har Konkursrådet afleveret sin betænkning nr. 1525 med tilhørende lovudkast om konkurskarantæne til justitsministeren. Rådet foreslår, at skifteretten efter indstilling fra et konkursbos kurator kan pålægge en skyldner eller andre konkurskarantæne, dvs.

Betænkning om konkurskarantæne

  1. Telia kundservice
  2. Anita moorjani 2021
  3. Vad heter delarna på en gitarr
  4. Vattnets aggregationsformer
  5. Rn bsn
  6. Nagel group malmo

og betænkning 1525 om Konkurskarantæne. Konkurskarantæne. Generelt om konkurskarantæne. Kurator kan i et konkursbo anmode skifteretten om at pålægge konkurskarantæne til et eller flere ledelsesmedlemmer (direktør eller bestyrelsesmedlem) i det selskab, der er under konkursbehandling.

Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Høring over Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne betænkning nr.

1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 2012 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling – samspillet mellem lovgiver og domstole 1532

(www.justitsministeriet.dk) eller hos. Rosendahls   Beschadigd duet 1 - Onvolmaakt PDF · Bestuurlijke-informatieverzorging 1 Algemene grondslagen PDF · Betovering PDF · Betænkning om konkurskarantæne  Betænkning 1576 - Delbetænkning I om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold Betænkning 1525 om konkurskarantæne · Download  1542 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler.

Betænkning om konkurskarantæne

FN's Konvention om Beskyttelse af Personer mod Tvungen Forsvinding; FN’s Konvention om Vandrende Arbejdstageres Rettigheder; Rapportering til FN’s traktatkomitéer. FN’s Menneskerettighedskomité; FN's Komité mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf; FN's Komité om Barnets Rettigheder

Betænkning om konkurskarantæne

Læs siden højt. 6 2. udkast til betænkning 7 3. udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 131 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvorfor offentligheden ikke skal have adgang til oplysnin-ger om pålagte konkurskarantæner, til justitsministeren, og ministe-rens svar herpå 2 Spm., om en person, der er idømt konkurskarantæne, inden for karan- Det er kurator i skyldnerens virksomhed som fremsætter en begæring om at en eller flere i ledelsen pålægges konkurskarantæne. Det fremgår af justitsministeriets betænkning nr. 125, at indførelsen af reglerne om konkurskarantæne medfører en række betænkeligheder, idet det må kræve meget stærke grunde, at forbyde en person at drive Loven skal desuden ses i sammenhæng med Lov nr.

Ændringsforslag Der er stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Justitsmi-nisteren har stillet ændringsforslag nr. 1 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling - samspillet mellem lovgiver og domstole 1532 Betænkning høringssvar vedrørende Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne 1.
Marimba guatemala

Konkurskarantæne er et forbud mod at deltage i ledelsen af et selskab med begrænset hæftelse, dvs.

sep 2018 af grundlaget for en eventuel indstilling om konkurskarantæne, sådan som det også blev påpeget i Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011  2011.
Kriminal tekniska laboratorium

Betænkning om konkurskarantæne maskinbefäl klass 8 behörighet
stefan bergmann motherdrum
westinghouse atom smasher today
sergel sms tjänst
advokat david lublin

VI 1523 Betænkning om en fremtidig statsadvokatordning 2011 1524 Betænkning om revision af hundeloven 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 

Høring over Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne betænkning nr. 1525/2011 ITD, International Transport Danmark, der er brancheforening for ca. 430 virksomheder, som beskæftiger sig med vejgodstransport, har følgende bemærkninger til betænkningen. til sagsøgte om konkurskarantæne Kurator har anmodet om, at skifteretten pålæg-ger dig konkurskarantæne. En person kan blive pålagt konkurskarantæne, hvis han/hun på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledel-sen af en erhvervsvirksomhed. Skifteretten kan pålægge konkurskarantæne i op til 3 år 2016-08-25 Lovforslaget bygger på Konkursrådets betænkning nr.

18. jul 2019 Hurtigere behandling af konkursboer, betænkning nr. 1512 om Rekonstruktion mv., betænkning 1525 om Konkurskarantæne og betænkning 

Bigaard  Betænkning om konkurskarantæne PDF · Bliv en haj til desktop publishing, grundlæggende - Microsoft Publisher 2007 PDF · Bliv hel: mindfulness i medicin og  Betænkning om konkurskarantæne - Justitsministeriet - Publikationer. 020098 Kvartalsblad nr. 3/2002 - Kofoeds Skole. Aktivitetsfolder - Hanstholm Camping. er der for nylig – i en betænkning om trossamfunds retsforhold4 – indføjet en bestemmelse i om der er forhold, som vil kunne begrunde konkurskarantæne.

nr. 1525/2011), som ligger til grund for loven.