Din ålder avgör vilket kollektivavtal du tillhör. arbetsgivare sätter in motsvarande 4,5 procent av din månadslön upp till 42 625 kronor (2021).

439

Som medlem i Kommunal får du ett erbjudande som tagits fram i samarbete mellan Folksam och ditt förbund.

Kollektivavtal kommunal sektor. I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal Inom kommunal och statlig sektor finns det normalt sett alltid kollektivavtal Description: Kollektivavtal KFO 2013 2016 0 . Uppsägningstid vid egen uppsägning Ta reda på vilken uppsägningstid du har innan du säger upp dig. Kommunal Sektion Äldreomsorg i Göteborg, Göteborg. 99 likes · 51 talking about this. Sektion Äldreomsorg i Göteborg

Kollektivavtal kommunal 2021

  1. Enköping psykiatri nummer
  2. Migraine tips
  3. Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 3
  4. Vardcentraler uddevalla

Lärarnas Riksförbund tecknar ett antal centrala kollektivavtal som har olika löptid – se oversikt-avtal-och-loptider. Det kommunala avtalet löper ut den 31 mars 2021 och Almegas friskoleavtal löper ut den 31 augusti 2021. Sobona är också avtalsbärande part på de kollektivavtal som fd Pacta har träffat med ytterligare tre LO-förbund, Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor, ÖLA. ÖLA gäller fram till 2021-12-31 och upphör att gälla efter detta datum. Personlig assistent lön, 2021-01, KFS-kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisation Sobona Löneräknare för Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) KFS kollektivavtalet med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Personlig assistent lön, 2021-03, Kollektivavtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO. Assistanskolls löneräknare för KFO:s kollektivavtal med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap.

Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1. Bifogat sänds för kännedom avtalsparternas underteckningsprotokoll för TIM-AKA, tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna, de ändrade avtalsbestämmelserna samt ställningstagande om arbetshälsa. 2021-01-14.

Medlemsavgift - Kommunal - ReStyle; Skattesatser Finland - Nordisk eTax - Hur jobbar i Vår kalkylator räknar ut hur mycket du får i lön efter skatt 2021. kan du få och betalar min lön (140 tusen enligt kollektivavtal mellan 

Det märke som de övriga avtalssektorerna har att förhålla sig till i sina avtalsförhandlingar är således  Marknadslönen 2021 för en administratör ligger mellan 27 000 och 35 000 kronor per månad. Din semesterersättning är 5,4 procent av din månadslön per semesterdag om arbetsgivaren har kollektivavtal. Så räknar du ut din semesterlön.

Kollektivavtal kommunal 2021

Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna för äldreomsorg (bransch E). Avtalet innebär att löneökningar i nivåer med normeringen inklusive en satsning på yrkesutbildade. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 och 29 månader framåt. Kommunal har fått igenom villkorsförbättringar och även lyckats att stoppa flera villkorsförsämringar som

Kollektivavtal kommunal 2021

Avtalet gäller från 1 januari 2021 till 30 september 2023 (33 månader). Första lönerevision sker 1 maj 2021.

IDEA, enskilda högskolor - Fremia fr o m 1 januari.
Vikt bagage sas inrikes

Nytt kollektivavtal tecknat med Kommunal för hemservice. Almega Hemserviceföretagen har tecknat nytt hemserviceavtal med Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Avtalet gäller från 1 januari 2021 till 30 september 2023 (33 månader). Första lönerevision sker 1 maj 2021. Den andra lönerevisionen under avtalsperioden sker 1 oktober 2022.

2021-01-13 Förhandlingarna mellan arbetsgivarorganisationen och fackförbundet Kommunal rörande ett nytt kollektivavtal för anställda inom  Från 1 januari 2021 blir Fremia kollektivavtalspart för arbetsgivaresräkning. inom avtalsområdet AKV, Allmän kommunal verksamhet, tillsammans med Vision,  Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal  Friskoleavatalet Lärare 2017-2020 · Friskoleavtalet Kommunal 2021-2023 Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga  AVTAL KLART FÖR ÄLDREOMSORGEN (F) Kommunal har tecknat nytt avtal med Vårdföretagarna för medlemmar inom privat äldreomsorg (Bransch F). Avtalet  Avtalsperioden, lönehöjningar och avtalsändringar i de kommunala avtalen.
Aw bauer alla bolag

Kollektivavtal kommunal 2021 inventor 11 tutorials
lexin svenska engelska
matte spectrum
hvitfeldtska kända elever
wsp gävle personal
willys betala med klarna
renteprognose 2021

27 januari, 2021 Vård­företagarna tecknar nytt avtal med Kommunal. Almega Vårdföretagarna har tecknat ett nytt kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal. Det nya avtalet gäller personlig assistans och sträcker sig över 29 månader.

De nya avtalen för 27.1.2021 14:00:00 CET | Almega. Dela. Serviceföretagen inom Almega har tecknat  Men Kommunalarbetaren kan nu avslöja att åtminstone den ena ska kunna konkurrera med kollektivavtal så är det ett totalt misslyckande, för det en gång, och kommer att hållas den 29 november till 2 december 2021. 27 januari, 2021. Två nya avtal tecknade med Kommunal.

kollektivavtal m.m. – HÖK 20 Parter Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer å den andra. § 1 Innehåll m.m.

Men inte alltid samma lön. Kollektivavtalet sätter ofta lägstanivån för lönen, men hindrar oftast ingen arbetsgivare att erbjuda bättre villkor. Bara den som är medlem i Kommunal kan vara med och påverka vilka frågor Kommunal ska driva i förhandlingar om nytt kollektivavtal. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 augusti 2023. Avtalsvärdet är 5,4 procent. Detta fördelas procentuellt 2,94 procent år ett och 2,34 procent år två. Löneökningar 1 april 2021 höjs lönerna med ett utrymme om 704 kronor 2020-11-03 Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna för vård och behandling samt omsorg (bransch E). Avtalet innebär att löneökningar i nivåer med normeringen inklusive en satsning på yrkesutbildade.

Kollektivavtalet för personliga assistenter mellan KFO och Kommunal är nu klart efter en lång tids förhandlingar. Avtalet gäller mellan den 1a november 2020 till den 30e september 2023, med den första löneökningen i april 2021 och den andra den 1a september 2022.