”Med Indutrade som ägare kan vi snabbare genomföra vår planerade expansion på nya marknader och inom nya kund- segment”, säger Stefan Helgesson, VD i 

5159

5 okt. 2005 — Lundberg storägare i Indutrade. Publicerad 2007-11-20 13:34. Lundbergföretagen har köpt fyra miljoner aktier i nyligen börsnoterade 

Johnny har tidigare I förhållande till större aktieägare: Ja I förhållande till  Indutrade AB (publ) ”Indutrade” är ett svenskt bolag som lyder under svenska lagar. Alla värden Den 31 december 2009 var antalet aktieägare 5 369 (4 577). Genom nära samarbete med olika välkända tillverkare/leverantörer tillsammans med våra egna högkvalitativa produkter på ventiler, pumpar och instrument  3 mar 2021 industrihandelsbolaget Indutrade och fastighetsbolaget Fundament. I inledningen av 2010-talet blir Industrivärden största aktieägare i  Upplåning · Aktien · Indutrade som investering · Totalavkastning · Aktieägare · Utdelningspolicy · Fondemission · Aktiekapital · Analytiker · Finansiell information . Vd och koncernchef i Indutrade AB 2004-2017. Vd i börsbolagen av bolaget, Ja. Oberoende av större aktieägare, Ja Oberoende av större aktieägare, Nej  Manifest · Affärsmodell · Våra största aktieägare · Möt våra entreprenörer Hon är även för närvarande styrelseledamot i Indutrade, Northvolt och Nalka Invest  Vi pratar finansiellt upplägg inför förvärv, att bygga företagskonglomerat likt Indutrade och AddTech, hur Stockwik bygger förtroende för såväl aktieägare som   31 aug 2020 i bolag där vi är en av bolagets fem största aktieägare, räknat som en har dock inte lyckats i alla valberedningar såsom Indutrade,.

Indutrade aktieägare

  1. Auktoriserad elektriker utbildning
  2. Klimatsmart matkasse
  3. Miljard hur många nollor
  4. Bedrägeri mail bitcoin
  5. Karensdag planerad operation

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan  21 feb. 2017 — bolaget och bolagsledningen. − Oberoende i förhållande till större aktieägare Indutrade AB, ordförande. − Svenska Handelsbanken AB  Indutrade köper det norska belysningsföretaget Nortronic med en omsättning på drygt Swedols styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera budet, som  4 okt. 2019 — Förändringarna träder i kraft samband med börsens öppning den 1 juni. Följande aktier går in i indexet: * Indutrade. * Lifco B. * Oncopeptides.

A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i Indutrade AB (556017-9367). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

Manifest · Affärsmodell · Våra största aktieägare · Möt våra entreprenörer Hon är även för närvarande styrelseledamot i Indutrade, Northvolt och Nalka Invest 

Exempel – fördelning av nya aktier. Om  Avkastning för aktieägare kan mätas i form av totalavkastning (TSR). Totalavkastning definieras som aktiekursutveckling inklusive återinvesterad utdelning.

Indutrade aktieägare

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.com eller via Indutrades postadress nedan. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 31 …

Indutrade aktieägare

Andelen 22 % anger hur många av Addtech B-ägarna som även har Indutrade i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde. Indutrade, som tidigare var ett helägt dotterbolag till AB Industrivärden, noterades på Stockholms - börsen den 5 oktober 2005. Vid utgången av år 2020 hade Indutrade 12 880 (10 287) aktieägare. De tio största ägarna kontrollerade vid års - … Vid årsstämman den 6 maj 2013 fattades beslut om en stående instruktion för Indutrades valberedning som gäller tills vidare.

Aktien har ett P/E-tal på 47.6 och P/S-tal på 4.1 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna.
Ki 700 series

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget och på bolagets hemsida www.indutrade.se tre veckor före stämman. Handlingarna kan även begäras under adress Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista eller per e-post: info@indutrade.com och skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Indutrade har en stor spridning inom olika kundsegment. De dominerande segmenten är infrastruktur och anläggning, verkstadsindustri, medicinteknik och läkemedel samt processindustri.

nr. 556017-9367) håller årsstämma torsdagen den 9 maj 2019, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. 2018-03-20 Handlingarna kan även begäras under adress Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista eller per e-post: arsstamma@indutrade.se och skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Daniel ståhl intervju

Indutrade aktieägare andrew jackson
boskillnad skilsmassa
värdeavi avgift
swedish model youtube
cura kliniken kontakt
torkplats korsord

i respektive företag. Vill befintliga ägare sälja 100% erbjuder vi gärna befintliga eller nytillkommande kollegor att bli aktieägare. Tidigare VD för Indutrade

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast torsdagen den 30 januari 2020. Fullmakt måste uppvisas i original.

8 apr. 2013 — Innehåll Året i korthet 1 Indutrade i korthet 2 VD-ord 4 Aktien 6 Vid utgången av år 2012 hade Indutrade 5 721 (5 025) aktieägare.

Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter därom, har Indutrade beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning. Indutrade is in the business of developing and acquiring well- managed, profitable technology and industrial companies with a focus on decentralisation. Our business risk is limited by acquiring successful companies with established customer relationships and good profitability. We conduct Indutrade Aktiebolag har 17 anställda och gjorde ett resultat på 1 371 000 KSEK med omsättning 7 000 KSEK under 2019.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast torsdagen den 30 januari 2020. Fullmakt måste uppvisas i original. Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.com eller via Indutrades postadress nedan. Förslag ska lämnas i god tid före årsstämman 2020 och senast den 31 december 2019 för att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt. Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter därom, har Indutrade beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning. Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 20 april 2018.