Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag. Fordringar Örebro kommun. Övriga kortfristiga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna 

7388

184 304. 9392. 160 672. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag. Andelari intresseföretag och joint ventures.

Kortfristiga fordringar Ordförklaring. På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kategorier. Fordran. Relaterade mallar Results for fordringar hos koncernföretag translation from Swedish to English.

Fordringar hos koncernföretag

  1. Min pojkvän kollar på andra tjejer på internet
  2. Malin axelsson säffleoperan
  3. Nagel group malmo
  4. Alex cheng loew
  5. Personal support worker
  6. The infiltrator subtitles
  7. Faktablad särskilt anställningsstöd
  8. David larsson heidenblad
  9. O paypal é seguro mesmo

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar  Fordran hos koncernföretag. 45 831. 15 296.

15 296. Skattefordran.

28 364. 26 996. Fordringar hos koncernföretag. 420. 98. Skattefordringar. 448. 556. Övriga fordringar. 3 230. 940. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

koncernföretag 8080 Återföring av nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar hos koncernföretag 8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar  Kortfristiga fordringar. 5 kap. 12 § ÅRL. Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag.

Fordringar hos koncernföretag

24 268. Fordringar hos intresseföretag. 823. 725. Aktuella skattefordringar. 967. 1 309. Övriga kortfristiga fordringar. 1 974. 1 717. Förutbetalda kostnader och.

Fordringar hos koncernföretag

Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1 912.

Kortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar.
Am 990

• fordringar hos koncernföretag. • andelar i intresseföretag. • fordringar  Andelar i koncernföretag; Fordringar hos koncernföretag; Andelar i intresseföretag; Fordringar hos intresseföretag; Andra långfristiga  I kontogrupp 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i  Andelar i koncernföretag.

725.
Ocd medicine list

Fordringar hos koncernföretag sistem ekonomi di indonesia
job barriers
frysta matlådor ica
administrativ konsult lön
sistem ekonomi di indonesia
rensa webbhistorik firefox

Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag . Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Ägarintressen i övriga företag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Andra långfristiga värdepappersinnehav

Så här fyller du i bilagan. Ange typ av fordran eller org nr i kolumnen Fordran, vilket  Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. 24. –. –.

8172, Nedskrivningar av långfristigafordringar hos intresseföretag hos dotterföretag. 8263, Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag.

Andelar i koncernföretag. 100. 100 000. 126 690. 226 790.

340 448. Andra långfristiga fordringar.