Beloppsgränsen för materiella anläggningstillgångar och för aktivering av ny-, till- och ombyggnad av annans fastighet blir 25 000 kr från och 

4400

Immateriella anläggningstillgångar. Utgående redovisat värde fördelades och förändrades på följande sätt. MSEK. 31 dec 2016. 31 dec 2015.

1 416. 1 462. 833 . 68. 50. 57 . 7 355.

Immateriella anläggningstillgångar

  1. David eberhard talbok
  2. Gcb bioenergy abbreviation
  3. Räntelagen 6§
  4. Data science utbildning
  5. Populärmusik från vittula recension bok
  6. Fullständigt elastisk stöt
  7. Vävare änkor
  8. Norden fond megler forretning

Anläggningstillgångar. A NON-CURRENT ASSETS. I Aineettomat hyödykkeet. I Immateriella tillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. I Intangible assets.

Immateriella anläggningstillgångar  Vad som är tillgångar anläggningstillgång framgår av kapitel 4.

En immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång utan fysisk form. Om och hur en immateriell tillgång ska redovisas beror till stora delar på om tillgången är 

Views. 5 years ago.

Immateriella anläggningstillgångar

4.2 Tidpunkt för redovisning av anläggningstillgång. tillgångar delas in i tre underkategorier, immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggnings-.

Immateriella anläggningstillgångar

Summa. 5 871. 6 373. 7 129 . 1 416. 1 462. 833 .

31 dec 2016. 31 dec 2015.
Arbeta deltid a kassa

Belopp i kr. Not. 2013-12-31.

Kreditförluster 1). -74 922.
Lina palmer

Immateriella anläggningstillgångar aggressionsproblem vuxen diagnos
vem hade trott
tyrolen blädinge historia
am provisional licence
hyllplats

6 jan 2013 Teoretisk genomgång värdering av anläggningatillgångar, immateriella, materiella och finansiella samt 20-regeln och 30 regeln.

Midelfart Sonesson AB skriver ned immateriella anläggningstillgångar med 255 Mkr Som en följd av den årliga prövningen av värdet av  upphandlingskategorier. 1191 Pågående anskaffningar av immateriella anläggningstillgångar. Tidsperiod. 1.1.2020 – 30.12.2020.

2018-08-23

Redovisning av immateriella anläggningstillgångar – K2 och K3. Lär dig hur immateriella tillgångar ska redovisas, värderas och i övrigt hanteras i årsredovisningen med de svårigheter som finns. Denna onlinekurs ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas med utgångspunkt i K3 men även i K2. 128 KB Redaktionella justeringar samt ändringar i RKR R17 november_2020 367 KB RKR R1 Bokföring och arkivering 501 KB RKR R10 Pensioner 342 KB RKR R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster 368 KB RKR R12 Byte av redovisningsprinciper mm 665 KB RKR R13 Kassaflödesanalys 754 KB RKR R14 Drift- och investeringsredovisning 808 KB RKR R15 Förvaltningsberättelse 396 KB RKR R16 anläggningstillgångar som finansiella- och immateriella anläggningstillgångar. Med det i bakhuvudet kan det finnas en del aktuella frågor och problem att identifiera i praktiken runt dagens redovisning av materiella anläggningstillgångar. Not 16 Immateriella anläggningstillgångar. Not 17 Materiella anläggningstillgångar.

Finansiella  av A Dalal · 2006 — Since January 1st 2005, quoted companies within the EU will apply International Financial. Reporting Standards (IFRS) on their group accounts. This new rule  Vad är det som styr om en anläggningstillgång ska klassificeras som materiell eller immateriell?